ΑΡΧΙΚΗ    

Η ΣΤΕΜ Α.Ε. είναι τεχνική εταιρεία εξειδικευμένη και οργανωμένη σε επισκευές και ενισχύσεις δομικών έργων και κατασκευών που αποτελούν το ειδικό της αντικείμενο, ασχολείται όμως παράλληλα και με εκτέλεση γενικών οικοδομικών έργων και κατασκευάζει ιδιωτικά έργα και κατοικίες.

Η εταιρεία αξιοποιώντας την εμπειρία της, την εξειδίκευση των συνεργατών της και τον σύγχρονο εξοπλισμό της, έχει την δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις με πλήρη εφαρμογή τόσο των εξειδικευμένων εργασιών όσο και οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.