ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΣΤΕΜ Α.Ε. αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εργασιών επισκευών και ενισχύσεων παρέχοντας υψηλή ποιότητα με ανταγωνιστικό κόστος και πολύ ικανοποιητικούς χρόνους παράδοσης:
 

 1. Ανακαινίσεις
 2. Αναπλάσεις
 3. Αναστηλώσεις
 4. Αποκαταστάσεις
 5. Στερεώσεις
 6. Ενισχύσεις
 7. Επισκευές
 8. Τσιμεντενέσεις
 9. Μανδύες
 10. Εποξειδικές ρητίνες
 11. Ρητινενέσεις
 12. Αντισεισμικές αναβαθμίσεις
 13. Ενισχύσεις για προσθήκη
 14. Έλεγχοι αντοχής μπετόν
 15. Ανθρακοελάσματα
 16. Αδιατάρακτη κοπή
 1. Λιθοδομές
 2. Τοιχοποιϊες
 3. Προένταση
 4. Χαλυβοελάσματα (Beton plaque)
 5. Αμμοβολή
 6. Υδροβολή
 7. Περισφύξεις
 8. Φέρων Οργανισμός
 9. Μονώσεις
 10. Αγκύρια εδάφους
 11. Υποθεμελιώσεις
 12. Αντιστηρίξεις
 13. Μικροπάσσαλοι
 14. Μελέτες ειδικών έργων
 15. Επισκευή διαβρώσεων σκυροδέματος
 16. Επισκευή σκυροδέματος από πυρκαγιά
 17. Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων