ΕΤΑΙΡΕΙΑ    

Η ΣΤΕΜ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 και έκτοτε έχει εκτελέσει πλήθος μεγάλων και σημαντικών έργων. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ο διακριτικός της τίτλος ήταν ΣΤΕΠ Α.Ε.. Η αλλαγή από ΣΤΕΠ σε ΣΤΕΜ έγινε το 1998. Εκ των ιδρυτικών μελών της ο Πολιτικός Μηχανικός Αθανάσιος Φρούσσος που δραστηριοποιείται στην κατασκευή, στις επισκευές και ενισχύσεις δομικών έργων και κατασκευών από το 1979.

Στα χρόνια λειτουργίας της έχει εκτελέσει σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων έργων σε όλη την Ελλάδα.

Διατηρεί μόνιμα συνεργεία πεπειραμένων τεχνιτών και ιδιόκτητα σύγχρονα μηχανήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Διαθέτει δικές της κτιριακές εγκαταστάσεις με δυνατότητα συντήρησης του εξοπλισμού της αλλά και κατασκευής σε αυτές ειδικών μερών έργων.

 

Το 2016, η εταιρία απορροφήθηκε από την Τεχνική Εταιρία ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε., με την οποία είχε ήδη συνεργασία, και λειτουργεί πλέον ως ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ, στην ίδια διεύθυνση και με τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.