ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η εταιρεία ενδιαφέρεται και όπου αυτό ζητείται μπορεί να οργανώσει και να διευθύνει την εκτέλεση έργου με συνεργεία του εργοδότη (ή επιλεγμένα με διαδικασίες βέλτιστης επιλογής με σχετικά συμφωνούμενη αμοιβή συμβούλου). Επίσης μπορεί να συμμετέχει γενικώς στην εκτέλεση έργων διαθέτοντας την τεχνογνωσία της σε ρόλο συμβούλου.

 

ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

Η εταιρεία ενδιαφέρεται στην ανάληψη ρόλου επίβλεψης σε ενδιαφέροντα γι΄ αυτήν έργα.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρεία έχει συντάξει σημαντικό αριθμό τόσο ειδικών όσο και γενικών μελετών κτιριακών έργων και έχει ενδιαφέρον γι΄ αυτές.

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Από την απασχόληση με δημόσια έργα διατίθεται ένα πλούσιο αρχείο από ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, όπως επίσης κοστολόγησης – τιμολόγησης – προϋπολογισμού ειδικών έργων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον ζητηθεί η συμμετοχή σε ρόλο συμβούλου.