ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    
Αρχαιολογικό Μουσείο Κω

Ένα  ενδιαφέρον έργο της ΣΤΕΜ Α.Ε. ''Η Συντήρηση και Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Κω'' . Το διατηρητέο κτίρο δοκιμάσθηκε από τον πρόσφατο σεισμό και παρά το ότι οι ενισχύσεις που περιλήφθηκαν σαυτό ήταν περιορισμένης έκτασης , είχε μια πολύ καλή συμπεριφορά.

Φωτογραφίες