ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    
Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

   Το θέμα της ανακαίνισης κατοικίας απασχολεί στις μέρες μας όλο και περισσότερο, καθώς η οικονομική κρίση και η έλλειψη ρευστότητας έχουν οδηγήσει στη λύση της αγοράς παλαιάς κατοικίας. Επίσης πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων στρέφονται στη λύση της ανακαίνισης ώστε να κάνουν τα ακίνητά τους ελκυστικότερα στον εκάστοτε αγοραστή ή ενοικιαστή. Με μια ανακαίνιση αφενός διατηρείται και δεν υποβαθμίζεται το ακίνητο, αφετέρου δίνεται προστιθέμενη αξία και αυξάνονται οι ευκαιρίες ώστε να πουληθεί ή να ενοικιαστεί σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

   Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα σήμερα, πωλούνται διαμερίσματα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, τα οποία με ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαίνισης μπορούν να διπλασιάσουν απ’ ευθείας την αξία τους (και ενδεχομένως πολλαπλασιάσουν στο άμεσο μέλλον). Επομένως, φαίνεται ως μια ευκαιρία επενδύσεων για το μέλλον.

    Ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο πόση προσοχή χρειάζεται σε όλα τα βήματα της διαδικασίας της ανακαίνισης, από την απόφαση έως το πέρας αυτής. Οι ανακαινίσεις γενικά είναι δυσκολότερα έργα από τις εξαρχής κατασκευές και κρύβουν πάντα την πιθανότητα εκπλήξεων αλλά και ενδεχομένως κρυμμένων σοβαρών ελαττωμάτων.

   Ιδιαίτερη σημασία έχει βεβαίως η επιλογή του κατασκευαστή που θα φέρει εις πέρας τη διαδικασία. Θα πρέπει να διαθέτει έμπειρους μηχανικούς και συνεργεία άρτια καταρτισμένα, να υπάρχει συνεχής και σωστή επίβλεψη των εργασιών καθ’ όλη την εξέλιξη, καθώς και να αποσαφηνίζονται  οι λεπτομέρειες των εργασιών.

   Σε ότι αφορά, τέλος, το τεχνικό κομμάτι, μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση η οποία στο βαθμό που διατηρείται θέλει έναν καλό έλεγχο και διερεύνηση της δυνατότητας αναβάθμισής της, αλλά και στην στατική και αντισεισμική λειτουργία του κτιρίου η οποία, ομοίως, θέλει έναν καλό έλεγχο και διερεύνηση της δυνατότητας εύκολης αναβάθμισης.