ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΑΙΩΔΕΙΣ…………………………………………………….3,80€/m3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔEIΣ …………………………………………….6,50€/m3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΒΡΑΧΩΔEIΣ………………………………………………….19,00€/m3

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ …………………………………………..4,20€/m3

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΥΡΑ .κλπ……………………………………………....16,00€/m3

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΓΑΙΩΔΕΙΣ………………………………………….....5,00€/m3

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΙΣ…………………………………….7,50€/m3

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ………………………………………….17,50€/m3

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΙΣ………………………………………………………………………..2,00€/m3

 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ…………………………………………………..4,00€/m2

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΥΡΩΝ ….16,00€/m2

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ Ή ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΘΥΡΩΝ-ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ………...8,50€/m2

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ………………………………………………7,00€/m2

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ…………………………………………….8,00€/m2

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ……………………………………………………..15,00€/m3

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ……………………………………….30,00€/m3

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ………………………………....45,00€/m3

 

 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ …………………………………………………………..275,00€/m3

ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ…………………………….... 145,00€/m3

ΕΝΕΜΑΤΑ…………………………………………………………………..……………………210,00€/m2

ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ……………………………………………………......45,00€/m2

ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΑ ……………………………………………………………………….9,00€/m2

ΣΕΝΑΖ ΜΠΑΤΙΚΑ ……………………………………………………………………....12,00€/m2

ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ ……………………………………………………………………....20,00€/m

 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΠΑΤΙΚΕΣ………………………………………………….…….....27,00€/m2

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΔΡΟΜΙΚΕΣ……………………………………………………….….15,00€/m2

ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ YTONG ……………...…………………………………….......20,00€/m2

ΜΠΑΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ YTONG………………….…………………………………....…30,00€/m2

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ   ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ………………………......................18,00€/m2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΛΛΗΤΗΣ……………………………………..…..12,00€/m2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ………………………………………………...…29,50€/m2

ΧΩΡΙΣΜΑ ΑΠΛΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ………….…...............................20,00€/m2

ΧΩΡΙΣΜΑ ΑΝΘΥΓΡΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ….......................…….........28,00€/m2

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ  ΑΠΛΗΣ  ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  ……………………………………….....20,50€/m2

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΝΘΥΓΡΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ……………………………………......25,00€/m2

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ …………………………..………………………..20,00€/m2

ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ  ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑ......................……......60,00€/τεμ.

ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ……………………………………………………….........25,00€/τεμ.

ΠΟΡΤΑ  ΑΠΟ MDF ΑΒΑΦΗ  ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ MERONI  ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑ...…… ..95,00€/τεμ.

 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ………………………………...........12,00€/m2

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ…………………………...........9,00€/m2

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ…………………………………………...…6,50€/m2

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ……………………………………………………………6,50€/m2

 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (ΣΟΒΑΔΕΣ)

ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΡΙΦΤΑ …………………………………………………...…14,50€/m2

ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΡΙΦΤΑ (ΜΕ KOURASANIT)……………………..…..........26.00€/m2

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΥ…………………………………………………..……....24,50€/m2

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ KNAUF……………………………………………………………....16,00€/m2

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ………………………………………………......…21,00€/m2

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΒΗΧΤΑ…………………………………………………………..…12,00€/m2

 

ΜΑΡΜΑΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΕΣ ………………………………………………………………….45,00€/μμ

ΜΑΡΜΑΡΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ………………………………………………...…..95,00€/μμ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ…………………………………………..165,00€/μμ

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ WC……………………………………………………....650,00€

ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ……………………………………………..400,00€

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ………………………………….………....55,00€/μμ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ………………………………………………...12,00€/μμ

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΖΑΚΙ ΑΠΛΟ ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ…………………………………..….1.800,00€/τεμ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΛΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΡΓΜΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑΛΟΥΣ….……….....…5,00€/μμ

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ…………………………………………………….…4,00€/m2

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ ……………………………………………………………8,00€/m2

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ…………………………………………………..…12,00€/m2

ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ…………………………………………………………………..10,00€/m2

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΡΕΛΙΕΦ ……………………………………………………………9,50 €/m2

ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ ………………………………………………………………………....12,00€/m2

ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑΤΑ……………………………………………………………….... 7,00€/m2

ΛΟΥΣΤΡΑ……………………………………………………………………………...19,00€/m2

ΣΤΟΥΚΟ ΒΕΝΕΤΖΙΑΝΟ……………………………………………………………...32,00€/m2

 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ 5χιλ………………………………………………………..19,00€/m2

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΗΧΩΜΟΝΩΤΙΚΟΣ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ………………….... 35,00€/m2

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ………………………………………....58,00€/m2

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΟΣ TRIPLEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ…………………………........80,00€/m2

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ TRIPLEX………………………………………………………...….55,00€/m2