ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ    
Επιλέξτε ένα έργο για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΠ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ