ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ    
Επιλέξτε ένα έργο για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ) ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ Α΄& Β΄ΦΑΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΟΤΕ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ